Ďakujeme všetkým, ktorí nám venovali 2% dane z príjmu za rok 2012?

Ďakujeme, všetkým priateľom hasičiny, ktorí nám venovali svoje 2% dane z príjmu za rok 2012.

Predseda DHZ

Mgr. Michal Terrai.