Stačí kliknúť na názov fotogalérie :

Tréningy DHZ Čierna Lehota:

2013:

Plameň:

11.05.2013 Tréning (Plameň)

04.05.2013 Tréning (Plameň)

 

Ženy (dorastenky)::

13.04.2013  Tréning (dorastenky) 

 

Muži:

 

2012:

21.04.2012: Tréning

Výborovky DHZ Čierna Lehota:

Výborovka 28.01.2012

Výborovka 2011

 

Výročné schôdze DHZ Čierna Lehota:

Výročná schôdza konaná v roku 2013

Výročná schôdza konaná v roku 2012

Výročná schôdza konaná v roku 2011

Iné schôdze, podujatia:

Okresné valné zhromaždenie DPO RV  24.02.2012 Rožňava

 

Zo života DHZ Čierna Lehota:

Zakázané vypaľovanie trávy (Nad osadou - Čierna Lehota)  27.02.2012

Úprava zbrojnice:

Takto sme si zatiaľ - zamaľovali dvere zbrojnice a zasadačku, ešte čaká fasáda:

Zbrojnica a zasadačka maľovanie