Modlitba hasiča

Modlitba hasiča
 

Nech kdekoľvek požiar planie,       Na stráži stojím stále,
ja splním svoju povinnosť.              pretože povolaný som,
Životy spasiť Pane,                         pred ohňom chrániť svojich,
dajže mi sily dosť.                           blížneho, jeho dom.
                                                     
                                                    
V náručí vyniesť dieťa,                    Ak z Tvojej vôle má sa stať,
kým ešte nevyprší čas,                    že sám pritom život stratím,
ale aj starca, matku,                        požehnaj Pane, mojej rodine
ktorá má sivý vlas.                           a láskavou rukou vráť im,
                                                        čo pri plnení poslania som iným dal.
                                                                                                         AMEN