základné informácie o údržbe a obsluhe PS 12 nájdete  tu 

spracoval M. Siman