Náš tím

Zloženie výboru:

Predseda DHZ:                                                Mgr. Michal Terrai

Podpredseda - veliteľ DHZ:                              Lukáš Dovec

Tajomník DHZ:                                                 Ján Holovár

Preventivár obce/DHZ:                                     Matej Siman

Zástupca veliteľa DHZ:                                     Róbert Málik

Strojník:                                                             Michal Černaj

Referent mládeže:                                             Martina Šimková

MTZ referent - strojník:                                      Pavol Pukanský, ml.

Pokladník DHZ:                                                 Ján Málik, ml.

Členka výboru DHZ:                                          Monika Kundráková, ml.

Člen výboru DHZ:                                              Peter Prtko, ml.

Člen výboru DHZ:                                              Ondrej Gonos

 

 

Revízna komisia DHZ:

Predseda komisie:                                         Ján Málik, st.

Člen komisie:                                                 Vladimír Petrenka

Člen komisie:                                              Ján Čapó