UPOZORNENIE - Proti vypaľovaniu trávy!!!

16.03.2012 20:19

Upozorňujeme všetkých občanov, ako aj návštevníkov našej obce, že je PRÍSNY ZÁKAZ vypaľovania suchej trávy na verejných, tiež na súkromných pozemkoch!

V prípade spaľovania trávy, domového odpadu, je potrebné bezodkladne nahlásiť na tel. č.: 0904/976-115; 0911/807-384, alebo v kancelári Obecného úradu jeho ložisko, aby sme mohli ako pripravená jednotka DHZ zasiahnuť.

Plagát proti vypaľovaniu.pdf (384,9 kB)