pozvánka

29.03.2011 20:29

 

Dobrovoľný hasičský zbor SR ČIERNA LEHOTA

 

pozýva svojich členov na členskú schôdzu členov DHZ, spojenú s preventívnou protipožiarnou prehliadkou a jarným upratovaním priestorov požiarnej zbrojnice a jej okolia,

 

ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2011 o 8.00 hod, zraz pred požiarnou zbrojnicou.