Opustil nás náš pán hasič Ondrej BARBOLIČ

20.05.2013 23:07

 Opustil naše rady náš pán hasič Ondrej BARBOLIČ

Dňa 16. mája 2013 sa navždy rozlúčili členovia DHZ Čierna Lehota so svojim zakladajúcim členom pánom  Ondrejom BARBOLIČOM, ktorý nás opustil vo veku prežitých 85 rokov. Dotĺklo srdce nášho zakladajúceho,  aktívneho člena, ktorý sa zapájal do každej činnosti pre zbor i verejné dianie. Pri 85. výročí založenia DHZ Čierna Lehota  v roku 2012, sa predstavitelia DHZ s pánom Ondrejom posledný krát videli a rozprávali. Za jeho prácu pre zbor a hasičinu mu z tejto príležitosti odovzdali Pamätný list a vrelé poďakovanie. Pán Ondrej mal stále chuť isť medzi hasičov a odovzdávať svoje skúsenosti. „Už ako nevládny na lôžku, svojej dcére Otílii hovoril, (možno už iba zo spánku) aby mu pripravila hasičský oblek, lebo má Výročnú členskú schôdzu. Ale žiaľ, to už boli iba starecké spomienky a pamäte. Nevládal by sa už tejto akcie zúčastniť.“

Ďakujeme Vám pán hasič Ondrej Barbolič za Vašu dlhoročnú prácu pre DHZ Čierna Lehota a pre DPO SR.   

Česť jeho pamiatke!              

DHZ Čierna Lehota Mgr. Michal Terrai, predseda a Výbor DHZ.

 

 

  