Floriánska kvapka krvi - 1. ročník

22.03.2012 19:03
Vážení DOBROVOĽNÍ HASIČI, starostovia obcí, predsedovia DHZ, OV DPO SR,


srdečne Vás pozdravujeme a vítame v 1. ročníku celoslovenskej kampane „Floriánska kvapka krvi“ . Kampaň je odporúčaná dobrovoľným a profesionálnym hasičom, mladým ľuďom a rod. príslušníkom.
...
Pýtate sa prečo práve Floriánska? Odvekým poslaním hasičom je pomoc blížnemu a povedali sme si prečo nie aj v takejto forme. Po rokovaniach s Hematologickými oddeleniami nemocníc je práve toto obdobie migrácie obyvateľstva počas sviatkov potrebné vykryť touto potrebnou tekutinou a ukončiť by sme ju mali ku sviatku sv. Floriána - patróna hasičov.

Kampaň vychádza z iniciatívy DHZ Merník, OV DPO Vranov n/ Topľou a HaZZ Vranov n/T, pre veľký záujem zo všetkých častí Slovenska sa týmto snažíme rozšíriť túto myšlienku v rámci celej Slovenskej republiky.

Ako organizátori vyzývame touto cestou všetky Dobrovoľnícke a Obecné hasičské zbory na zorganizovanie Floriánskej kvapky krvi vo svojom okolí, v spolupráci so svojimi Obecnými úradmi, OV DPO, ÚzV DPO a Hematologicko-transfúznymi oddeleniami vo spádovej oblasti.

Na akcii sa taktiež spolupodieľa:

FACEBOOK FANS PAGE: DOBROVOĽNÁ POŽIARNÁ OCHRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Želáme Vám k tomu veľa užitočných nápadov a veríme, že táto kampaň sa stane známou vo Vašom okolí a meste, obci.
Potrebné informácie Vám radi a ochotne poskytneme na mailových adresách:
marcelakristanova@gmail.com
stasstano@gmail.com

"Hasič je človek, ktorý žije dvakrát, raz pre seba a druhýkrát pre ostatných."